• big-slide-01
 • big-slide-02
 • big-slide-03
 • big-slide-04
 • big-slide-05
 • big-slide-06
 • big-slide-07
 • big-slide-08
 • big-slide-09
 • big-slide-10
 • big-slide-11
 • big-slide-12
 • big-slide-13
 • big slide 14
 • Pohled na obec Potštejn z hradu.
 • Západní pohled na hrad Potštejn.
 • Nejstarší část obce zvaná Městečko.
 • Tábořiště Vochtánka s hradem Potštejn.
 • Kostel sv. Vavřince a Paseky.
 • Přilehlá osada Brná.
 • Pohled na hrad Potštejn z vrchu Kapraď.
 • Tábořiště Vochtánka z vrchu Kapraď.
 • Část obce Kouty.
 • Torzo hradu Velešov.
 • Pohled na Potštejn z farářství.
 • Zámek a kostel sv. Vavřince z křížové cesty.
 • Potštejnská pouť.
 • Zámek Potštejn

Projekty MAS Sdružení SPLAV

Vážení občané,
máte v plánu uskutečnit v příštích letech nějaký podnikatelský záměr a rádi byste na jeho realizaci získali finanční dotaci? Řekněte nám o tom a my pro vás finanční prostředky z programů Evropské unie získáme!

Jsme Místní akční skupina Sdružení SPLAV a spolupracujeme s vaší obcí stejně jako s dalšími 30 obcemi Rychnovska již od roku 2004. Od té doby jsme rozdělili na různé projekty uskutečněné na Rychnovsku více než 55 mil. Kč. Dotace získali nejen obce, ale i soukromí podnikatelé nebo neziskové organizace z regionu.
Doufáme, že i v dalších letech bude naše sdružení moci rozdělovat finanční prostředky podnikatelům na zemědělskou i nezemědělskou činnost a nová pracovní místa, obcím např. na zajištění dopravní obslužnosti, opravy škol a kulturních památek či ochranu životního prostředí a neziskovým organizacím na aktivity v oblasti sociální péče, zdravotnictví i vzdělávání.
Nyní připravujeme žádost o finanční prostředky na nové dotační období 2015-20. Do ní bychom rádi zahrnuli co nejvíce konkrétních záměrů z našeho regionu, aby částka, kterou k rozdělení dostaneme, byla co nejvyšší. Přivítáme proto informace i o vašich rozvojových plánech!
Bližší informace vám rádi poskytneme na info@sdruzenisplav.cz nebo 732 578 889

 

Děkujeme za spolupráci

Ing. arch. Kateřina Holmová
Manažerka Sdružení SPLAV, z.s.

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články