• Úvod

Projekty MAS Sdružení SPLAV

Vážení občané,
máte v plánu uskutečnit v příštích letech nějaký podnikatelský záměr a rádi byste na jeho realizaci získali finanční dotaci? Řekněte nám o tom a my pro vás finanční prostředky z programů Evropské unie získáme!

Jsme Místní akční skupina Sdružení SPLAV a spolupracujeme s vaší obcí stejně jako s dalšími 30 obcemi Rychnovska již od roku 2004. Od té doby jsme rozdělili na různé projekty uskutečněné na Rychnovsku více než 55 mil. Kč. Dotace získali nejen obce, ale i soukromí podnikatelé nebo neziskové organizace z regionu.
Doufáme, že i v dalších letech bude naše sdružení moci rozdělovat finanční prostředky podnikatelům na zemědělskou i nezemědělskou činnost a nová pracovní místa, obcím např. na zajištění dopravní obslužnosti, opravy škol a kulturních památek či ochranu životního prostředí a neziskovým organizacím na aktivity v oblasti sociální péče, zdravotnictví i vzdělávání.
Nyní připravujeme žádost o finanční prostředky na nové dotační období 2015-20. Do ní bychom rádi zahrnuli co nejvíce konkrétních záměrů z našeho regionu, aby částka, kterou k rozdělení dostaneme, byla co nejvyšší. Přivítáme proto informace i o vašich rozvojových plánech!
Bližší informace vám rádi poskytneme na info@sdruzenisplav.cz nebo 732 578 889

 

Děkujeme za spolupráci

Ing. arch. Kateřina Holmová
Manažerka Sdružení SPLAV, z.s.

Potštejnský zpravodaj

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články