• Úvod

Výzva Okresního soudu

Na Obec Potštejn se obrátil Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou se žádostí o spolupráci při výběru nových přísedících soudu. Laičtí přísedící jsou ze zákona nezbytnou součástí rozhodovacího aparátu každého soudu. Bohužel, v obvodu rychnovského soudu již delší dobu nedošlo ke zvolení žádného nového přísedícího a hrozí situace, že soud nebude schopen některé závažné případy projednat.

Přísedící okresních soudů jsou voleni zastupitelstvy všech obcí v obvodu daného okresního soudu. Přísedícím může být zvolen občan s trvalým pobytem v obci, jejíž zastupitelstvo o zvolení rozhoduje. Funkční období přísedícího je čtyřleté, přičemž přísedící může být zvolen i opakovaně.

Zákonné požadavky na osobu přísedícího jsou: občanství České republiky, plná svéprávnost, věk nejméně 30 let, bezúhonnost (nesmí jít o člověka, který byl pravomocně odsouzen za trestný čin), životní zkušenosti a morální vlastnosti poskytující záruku řádného výkonu funkce, souhlas osoby se jmenováním k Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou.

Přísedící se nepodílejí na všech soudních rozhodnutích. Podle zákona se v trestním řízení podílejí pouze na rozhodování o závažnějších trestných činech, v občanskoprávním řízení je účast přísedících nutná v pracovněprávních sporech.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou uvítá osoby v produktivním i v důchodovém věku. Je si vědom, že soudní jednání s sebou přináší možné absence v zaměstnání. Předpokládá se však, že větší zájem by mohl být mezi osobami, které například nedávno ukončily svou profesní kariéru, ale chtěly by využít své životní zkušenosti a podílet se jimi ve spolupráci s profesionálními soudci na uplatňování zákonů a spravedlnosti. Lze předpokládat, že výkonem funkce přísedící stráví zhruba 5 až 10 dnů v roce. Přísedící má za dobu své funkce právo na náhradu ušlého výdělku, jakož i na náhradu hotových výdajů, spojených s výkonem funkce (jízdné k soudu a zpět, stravné). Za každý den u soudu mu pak náleží paušální odměna 150,- Kč. O zvýšení této paušální částky se jedná.

Zájemci o funkci přísedícího se mohou sami přihlásit buď přímo Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo Obecnímu úřadu v Potštejně (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 494546812).

Potštejnský zpravodaj

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články