• Úvod

Obecně závazná vyhláška č. 2013/01

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2011.

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Zastupitelstvo obce Potštejn se na svém zasedání dne 7. května 2013 usnesením číslo 14/423/13 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Čl. 2.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem   1. 1. 2014.

 

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články