Úřední deska

Kalendář Kalendář

Vyvěšené dokumenty

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.04.2021 22.04.2021 Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Martina Vítková
06.04.2021 23.04.2021 Záměr č. 4/2021
Martina Vítková
17.03.2021 - ČEZ - kampaň
Martina Vítková
11.03.2021 31.05.2021 Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Potštejn
Martina Vítková
24.02.2021 - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2021
Martina Vítková
21.12.2020 30.04.2021 Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí - DSO Orlice
Martina Vítková
28.07.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Martina Vítková
29.05.2020 - Závěrečný účet DSO Orlice 2020
Martina Vítková
29.05.2020 - Plnění rozpočtu DSO Orlice k 31.12.2019
Martina Vítková
06.04.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Martina Vítková
09.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Martina Vítková
27.09.2019 - Oznámení mikroregionu Rychnovsko
Martina Vítková
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Martina Vítková
03.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Martina Vítková
25.05.2018 - Prohlášení o připravenosti obce Potštejn plnění nařízení GDPR
Martina Vítková

Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.03.2021 - Rozpočtové opatření 1
Martina Vítková
02.03.2021 - Schválený rozpočtu obce Potštejn na rok 2021
Martina Vítková
18.12.2020 - Schválený příspěvek zřizovatele na rok 2021 - ZŠ a MŠ Potštejn
Martina Vítková
18.12.2020 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO 2022-2023
Martina Vítková
18.12.2020 - Schválený rozpočet PO na rok 2021
Martina Vítková
04.06.2020 - Schválený závěrečný účet na rok 2019
Martina Vítková
04.05.2018 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Potštejn 2018-2022
Martina Vítková

Veřejnoprávní smlouvy

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.03.2020 03.03.2023 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková
16.10.2019 16.10.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková
23.09.2019 24.09.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Správa železniční dopravní cesty
Martina Vítková
22.07.2019 23.07.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Okrašlovací spolek
Martina Vítková
22.07.2019 23.07.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Okrašlovací spolek
Martina Vítková
02.07.2019 03.07.2022 Darovací smlouva - Konzum
Martina Vítková
11.03.2019 11.03.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn
Martina Vítková

Volby

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.06.2018 - Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
Martina Vítková
22.09.2017 - Žádost o vydání voličského průkazu
Martina Vítková

Porovnání položek výpočtu ceny vodného

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.02.2021 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2020
Martina Vítková
30.01.2020 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019
Martina Vítková
27.02.2019 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
Martina Vítková

Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.

Zveřejněno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.02.2021 - Poskytnutí informace
Martina Vítková
19.08.2019 - Poskytnutí informace
Martina Vítková

Potštejnský zpravodaj

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články